Ogólne warunki sprzedaży

1. Definicje

Autor : każda osoba fizyczna, która stworzyła elementy obecne na tej stronie, w tym autorzy tekstów, grafików, mechaników i projektantów drzewa.
Przeglądarka : oprogramowanie klienta do łączenia się ze stronami internetowymi.
Edytor : Właściciel strony, zgodnie z art. L.341-1 al.1 Kodeksu Własności Intelektualnej.
Witryny : Wszystkie zasoby dostępne pod nazwą domeny premrank.com
Użytkownika : Odwiedzający tę stronę i konsument jej informacji.

2. Prawo dotyczące bazy danych

2.1 Cała Strona jest zdefiniowana jako baza danych w rozumieniu dyrektywy z dnia 11 marca 1996 r. i jej transpozycji do prawa francuskiego w ustawie z dnia 1 lipca 1998 r. (art. L.341-1 i następujący kod własności intelektualnej). W związku z tym Wydawca tej strony, producent tej bazy danych, zezwala wyłącznie na wykorzystanie i dostęp określony w ust. Prawa autorskie Dalej.
2.2 Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie lub wydobycie przedmiotów z Witryny niezatwierdzonych przez Producenta jest niezgodne z prawem i karane przez naruszenie podrabiania, o którym mowa poniżej.

3. Prawa autorskie

3.1 Wszystkie elementy Witryny, w tym: grafika, tapety, obrazy, logo, chipy i oznakowanie, podlegają również prawom własności intelektualnej Wydawcy na mocy praw autorskich do tych przedmiotów lub na stronie jako utwór autora lub jako baza danych, lub z których uzyskała prawnie prawa do działania.
3.2 Wszystkie teksty powielane na Stronie są własnością ich autorów. Korzystanie z nich odbywa się na zwykłych warunkach praw autorskich określonych przez francuski kodeks własności intelektualnej, zgodnie z Konwencją berneńską i późniejszymi umowami międzynarodowymi, zastrzeżenie tego, co dało się do następującego ustępu.
3.3 Jakiekolwiek wykorzystanie treści obecnych na Stronie wymaga zgody Wydawcy i zainteresowanych Autorów.
3.4 Jakiekolwiek wykorzystanie, nawet prywatnie, całości lub znacznej części Strony wymaga zgody producenta bazy danych, zgodnie z postanowieniami art. L.342-1 Kodeksu Własności Intelektualnej.
3.5 Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną..
3.6 Zdjęcia kredytów (oprócz kredytów wymienionych na niektórych stronach): greenbay, andrewatla, duchesssa, sqback (SXC)

4. Prawo dotyczące znaków towarowych

Wszystkie znaki towarowe wymienione na tej stronie należą do organizacji, które je złożyły i są wymienione tylko dla oznakowania.
Marka PremRank (PremRank) jest własnością firmy SERWIS MYWEBTECH.

5. Hiperłącza do tej witryny

Wszelkie hiperłącza do dowolnej ze stron tej strony są bezpłatne, pod warunkiem, że otwierają się w nowym oknie i są przedstawione jednoznacznie w celu uniknięcia :
Wszelkie możliwości wprowadzenia w błąd między witryną powołującą się na nią a niniejszą Witryną;
- jak również wszelkie tendencyjne prezentacje lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

6. RGPD: Prywatność i dane osobowe

6.1 Przetwarzanie : Firma SERWIS MYWEBTECH (firma) jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i informacji zebranych od wnioskodawcy. Zobowiązuje się do zachowania poufności w tych.
6.2 Ostateczność zabiegów : Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w ramach zarządzania sprawami: propozycje realizacji, zarządzanie misjami i monitorowanie klientów.
6.3 Podstawa prawna leczenia : Przetwarzanie tych danych jest uzasadnione ramami przedzawarciem umowy wniosków o świadczenie oraz ramami umownymi dla samych misji..
6.4 Odbiorcy danych : PRACOWNICY MYWEBTECH.

6.5 Okres przydatności do spożycia : Dane są przechowywane przez okres obowiązywania wniosku i 3 lata po ostatnim wniosku złożonym wnioskodawcy lub 3 lata po zakończeniu ostatniego świadczenia.
6.6 Prawa osób, których to dotyczy : Osoba, której dotyczą te dane, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawa do przenoszenia danych oraz prawa do sprzeciwu, na warunkach określonych w art. Prawa te mogą być wykonywane poprzez kontakt z siedzibą Spółki w dowolny sposób, w tym e-mailem do Spółki: kontakt [-] premrank.com. Ma również prawo do wniesienia roszczenia do Cnil w przypadku nieprzestrzegania RGPD (art. 13).

7. Odpowiedzialność

7.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek istotne błędy, które mogły wkradł się do dokumentów na Stronie, pomimo wszelkich starań, jakie należy podjąć przy ich publikacji..
7.2 Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za informacje, komentarze i opinie wyrażone na stronach, na które wskazuje hiperłącza i na których nie ma kontroli redakcyjnej..

7.3 Wydawca zapewnia gwarancję środków na polecenia czyszczenia PACK / jak również gwarancję środków i wyników na poprawę zamówień pakietowych, ochrony. W żadnym wypadku wydawca nie może skorzystać z przymusowego usunięcia linku, ale zapewnia, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby.
7.4 Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwe przesyłanie danych z powodu różnych sieci internetowych lub niezgodności z powodu Przeglądarki Użytkownika.